Επικαιρότητα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : "Ασφαλτόστρωση δρόμου σε οικισμούς Δημοτικής Κονότητας Εχίνου και Δημοτικής Ενότητας  Κοτύλης , Θερμών και Σατρών ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου και των Δημοτικών Ενοτήτων Κοτύλης και Σατρών".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages