ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 184/2015 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ