ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 211/2015 ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ 20-3-2015