ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 551/2015 ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ