Πόθεν Έσχες

Καπζά Τζεμήλ, Δήμαρχος

Δήλωση 2015 & Συμπληρ. 2014

Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ, Αντιδήμαρχος

Δήλωση 2015

Καβάς Κενάν, Αντιδήμαρχος

Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν, Αντιδήμαρχος

Χασάν Σαλήχ Σαμή , Αντιδήμαρχος 2015

 

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 Πετσενίκ Αδνάν, μέλος 2013-2014

Πετσενίκ Αδνάν 2015

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 Σαλή Ογλού Χασάν, 2015

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκοβεντάρ Τζεχάτ, μέλος  (2014-2017)

 

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Εμίρ Ορχάν, (μέλος 2014-2017)

 

Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ.

 Πετσενίκ Αδνάν (βλ.παραπάνω)