Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών

Τηλέφωνα & Φαξ

Τηλεφωνικό Κέντρο :   25413 52300
Φάξ:  1ου ορόφου  25413 52330, Φάξ Μηχανικών:  25413 52339, Φάξ Ισογείου:   25410 83016

ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ Αντιδήμαρχος: 2541 3 52309 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ Αντιδήμαρχος: 2541 3 52310
ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΧΑΪΡΙΔΗΝ  Αντιδήμαρχος: 2541 3 52300
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΗΝ Αντιδήμαρχος: 2541 3 52300
ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 2541 3 52311
ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΖΗΣΗΣ  Ληξίαρχος: 2541 3 52301
MΩΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού: 2541 3 52336

ΚΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού : 2541 3 52337

ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Προϊστάμενος Δημοτολόγια- Εκλογικά: 2541 3 52322
AΧΜΕΤ ΣΟΥΚΡΗ ΑΛΗ Δημοτολόγια-Πρωτόκολλο: 2541 3 52316
KΑΝΑΡΓΙΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μητρώα Αρρ. -Επιτρ. Ποιότητας Ζωής: 2541 3 52321
ΙΜΑΜ ΧΑΤΙΤΖΕ : ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 2541 3 52319
ΜΥΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών: 2541 3 52302

ΧΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος ΚΕΠ -Λογιστήριο 2541 3 52312
ΜΙΧΑΛΙΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 2541 3 52325
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΣ : Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης / Έσοδα - εισπράξεις - τέλη 2541 3 52318
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ Έσοδα - εισπράξεις - τέλη 2541 3 52317
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 2541 3 52332
ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Μηχανικός - Προϊσταμένη Τμ ήματος Περιβάλλοντος 2541 3 52326

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Μηχανικός 2541 3 52327
ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Γεωπόνος - Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2541 3 52304
ΚΑΠΖΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ Ειδικός Συνεργάτης 2541 3 52300 
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ Ειδικός Συνεργάτης 2541 3 52314

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ: Δημοτικό Συμβούλιο - Οικονομική Επιτροπή  2541 3 52334

 

Κ.Ε.Π.

ΕΧΙΝΟΥ Τηλ:25443 50108   -109, Φάξ: 25443 50110
ΩΡΑΙΟΥ 25410 70404 Φάξ: 25410 27858
ΚΟΤΥΛΗΣ 2544352210 Κοινότητα: 2544023100 Φάξ: 2544024406
ΘΕΡΜΩΝ 2544022180 Φάξ:2544023232
ΣΑΤΡΩΝ 2544024456-2544022194  Φάξ: 2544024456-2544022194 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ

Τηλέφωνο 2544029013, Φάξ2544029014