Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Ο Δήμος Μύκης, στα πλαίσια του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α΄) "Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις", ανακοινώνει την μέχρι και 100 δόσεις ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, δηλαδή έως και 16.07.2019...

Προκήρυξη θέσεων στις λαϊκές αγορές Δήμων Αβδήρων και Μύκης

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. προκηρύσσει θέσεις για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται για λιγότερες απο πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαία σε λαϊκές αγορές ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι θέσεις αφορούν :

α) Τις λαϊκές αγορές Αβδήρων και Γενισέας του Δήμου Αβδήρων και 

β) Τη λαϊκή αγορά του Κενταύρου του Δήμου Μύκης 

Ανακοίνωση - Δράση στειρώσεων

Ο Δήμος Μύκης σε συνεργασία με την φιλοζωική οργάνωση Griechische Fellnasen e.V,  και τον Σύλλογο Προστασίας Ζώων με την επωνυμία Kastration Von Streunern e.V.  θα πραγματοποιήσει, για το διάστημα 05/05/2019 μέχρι και 20/05/2019, δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με την συνδρομή εθελοντών κτηνιάτρων, σύμφωνα με τον Ν.4039/2012.

Δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τη συνδρομή εθελοντών κτηνιάτρων

Για τις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή του Δήμου Μύκης συνάπτονται συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες κτηνιάτρους. Σε ετήσια βάση η υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανατίθεται σε ιδιώτη κτηνίατρο.

Pages

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-COVID 19))

Στη Σμίνθη την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και από ώρα 09:30π.μ. συνεδρίασε (τηλεφωνικά) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διά περιφοράς) των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 4365/22-05-2020 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Έκτακτο Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών-συντήρησης οχημάτων του Δήμου Μύκης (βουλκανιζατέρ), ποσού 14.000,00€

Pages