Επικαιρότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12

Πρόσκληση Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προς κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Ειδική στήριξη άρθρου 68 του κανονισμού 73/2009

Η ΕΑΣ Ξάνθης καλεί τους δικαιούχους της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του κανονισμού 73/2009 , για το έτος 2014 να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

Pages

Υπόμνημα για τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων

Υπόμνημα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των κτηνοτρόφων της κοινότητας Εχίνου προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες του ζωικού τους κεφαλαίου.

Υπόμνημα 

Pages