ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019