ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00, συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος της υπ' αρίθμ. 492/21-1-2019 πρόσκλησης του προέδρου

 

1ο Θέμα: Ορισμός υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για αύξηση ισχύος στο Κοινοτικό Κατάστημα Θερμών για την ηλεκτροδότηση σειρήνας συναγερμού